türk bahis siteleri

Üyelik Sözleşmesi

Madde 1 – Giriş:

İşbu kullanıcı sözleşmesi ("Sözleşme") ve www.yildizgoldimitasyon.com sitesinde ("Site") yer alan diğer kurallar, Yıldız Gold İmitasyon tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

İş bu sözleşme, sizinle,  Binbirdirek İş Hanı Divanyolu Cd. Sultanahmet No: 15 K: 3  No: 312 Fatih İSTANBUL adresinde yerleşik Yıldız Gold İmitasyon arasında yapılmaktadır.

Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.

Madde 2 – Süre:

Sizin tarafınızdan gerekli bilgilerinin siteye girilmesi üyelik kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik kayıt işlemini tamamlayan herkes kullanıcı olarak nitelendirilir. İş bu sözleşme tüm kullanıcılar için geçerlidir.

Madde 3 – Kapsam:

Yıldız Gold İmitasyon, sizlere internet üzerinden ürün ve/veya hizmet satın alma imkanı sunan sanal bir ortam sağlamaktadır.

Madde 4 – Genel Kurallar:

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Yıldız Gold İmitasyon.  (“Yıldız Gold İmitasyon”) sorumlu değildir. YILDIZ GOLD İMİTASYON, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Yıldız Gold İmitasyon işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, fiyat, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

Yıldız Gold İmitasyon nin, kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Yıldız Gold İmitasyon nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

Sitemizde bulunan görsel ve grafiklerin, ticari amaçlarla izinsiz kullanılması ve paylaşılması kesinlikle yasaktır.

Madde 5 – Kullanım Şartları

Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, Yıldız Gold İmitasyon altyapısına, sistemine zarar verilmesi yasaktır.

Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi yasaktır.

Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, diğer kullanıcıların e-posta, sms bilgileri veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması, kullanılması ve işlenmesi ile bu kullanıcılara ticari ileti gönderilmesi yasaktır.

Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve imzalama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz.

Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların kontrolü dışında kalan öngörülemeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.

Bu internet sitesi Yıldız Gold İmitasyon nin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Yıldız Gold İmitasyon, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Yıldız Gold İmitasyon bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Yıldız Gold İmitasyon markası ve diğer markalar, www.yildizgoldimitasyon.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Yıldız Gold İmitasyon nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

Yıldız Gold İmitasyon tarafından web sitesinde hatalı fiyat belirtilmesi halinde, Yıldız Gold İmitasyon nin ilgili satışı derhal sonlandırma ve Müşteriye ödemiş olduğu bedeli iade ederek siparişini iptal etme hakkı saklıdır.

Yıldız Gold İmitasyon web sitesine giriş yapmanız ve alışveriş yapmanız için gerekli olan kullanıcı adı ve şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından Yıldız Gold İmitasyon sorumlu olmayıp, böyle bir kullanım nedeniyle ortaya çıkan zarar ve tazminat talepleri Yıldız Gold İmitasyon ne yöneltilemez.

Yıldız Gold İmitasyon, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Kapıda ödemeli siparişlerde; sms doğrulaması ve/veyaçağrı merkezi tarafndan doğrulama yapılmaktadır. Sms yada telefon yolu ile teyit alınarak gönderilen siparşlerde kargonun teslim alınma zorunluluğu vardır. Teslim alnmaması durumunda müşteri kargo masraflarını (Gidiş ve Dönüş) Yıldız Gold İmitasyon. banka hesaplarına yatırmayı kabul ve beyan eder.

Madde 6 – Fikri Mülkiyet:

Sitenin tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede Yıldız Gold İmitasyon tarafından oluşturulan tüm içerik ile Yıldız Gold İmitasyon markası ve logosu Yıldız Gold İmitasyon.  aittir. Kullanıcılar, fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

Madde 7 – Fesih:

Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir. Yıldız Gold İmitasyon iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmesi halinde, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmayacaktır.

Yıldız Gold İmitasyon, işbu sözleşmeyi ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, üyeliğe bağlı olarak hak kazanmış oluduğunuz puan, hediye çeki vb. uygulamalar da silinecek olup, buna ilişkin olarak herhangi bir tazminat hakkınız doğmayacaktır.

Ayrıca, Yıldız Gold İmitasyon nin uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Madde 8 – Sorumluluklar:

İş bu sözleşmeye aykırı eylem veya işlemler, yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle Yıldız Gold İmitasyon, Yıldız Gold İmitasyon çalışanları ve yöneticileri ile Yıldız Gold İmitasyon kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, Yıldız Gold İmitasyonnin ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm ferileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz.

Madde 9 – Genel:

Kullanıcılar, siteye üye olurken Yıldız Gold İmitasyon tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve kampanyalar ile Yıldız Gold İmitasyon hakkında yapılacak anketler ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olup olmamaya ilişkin tercihlerini belirlerler. Kullanıcılar, söz konusu iletişim tercihlerinin

Yıldız Gold İmitasyonnin mobil aplikasyonları için ve mobil sitesi içinde geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

www.yildizgoldimitasyon.com e-bülten ve sms listesinden ayrılmak istiyorsanız, e-bültenin en alt bölümünde bulunan “ Bu Bülteni Bir Daha Almak İstemiyorsanız Buraya Tıklayınız.” linkine tıklayabilirsiniz.

Aynı işlemi (SMS bildirimleri için) site üzerinden gerçekleştirmek için, www.yildizgoldimitasyon.com adresinden üye girişi yaptıktan sonra Hesabım bölümünde yer alan Kampanyalar ve yeni ürünlerle ilgili e-posta ve sms almak istiyorum yazısının yanında yer alan kutucuktaki işareti kaldırın.

Üye olmadan sipariş vermeniz durumunda bildirim sms lerinden ayrılmak için info@yildizgoldimitasyon.com adresine mail gönderebilir veya iletişim sayfasından bize yazarak isteğinizi iletebilirsiniz. Derhal listeden çıkarılırsınız.

Kullanıcılar, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, Yıldız Gold İmitasyon, kullanıcılara ilişkin bilgileri, kişisel veriler de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın, gizlilik sözleşmesindeki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini ve 3.kişilere aktarabileceğini kabul ederler.

İş bu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Büyükçekmece Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.

Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

Yıldız Gold İmitasyon sitesi üzerinden üye olmadan yapılan alışverişlerde, siparişiniz size teslim edilene kadar, bu şartlar sizin içinde geçerlidir.

Yıldız Gold İmitasyon, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.